Digwyddiadau

Mae’r calendr digwyddiadau yn rhoi manylion gweithdai, seminarau a digwyddiadau rhwydweithio’r rhwydwaith.

Mae gan y calendr hefyd fanylion digwyddiadau diwylliannol ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen.

Cysylltwch â ni os hoffech i ni rannu eich digwyddiad ar y dudalen hon.

Y Cwbl Sydd Angen i Chi Ei Wybod Yw Os Ydych yn Athro/awes Sydd Eisiau Gweithio gydag Arlunwyr

17th Sep 2018 Ysgol Gatholig Joseff Sant, Tredegar NP22 4AQ

Anelir y gweithdai hyn at athrawon sydd erioed wedi gweithio gydag arlunwr neu sefydliad diwylliannol o’r blaen, neu athrawon sydd eisiau cyngor arbenigol ar wella eu prosesau presennol wrth weithio gydag arlunwyr.

Y Cwbl Sydd Angen i Chi Ei Wybod Yw Eich Bod yn Arlunydd Sydd Eisiau Gweithio Gydag Ysgolion

19th Sep 2018 Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange, Cwmbrân

Anelir y gweithdy hwn at arlunwyr ac ymarferwyr diwylliannol sydd heb brofiad blaenorol o weithio mewn ysgolion ond sydd â diddordeb gwneud hynny.

Y Cwbl Sydd Angen i Chi Ei Wybod Yw Os Ydych yn Athro/awes Sydd Eisiau Gweithio gydag Arlunwyr

19th Sep 2018 Maindee Primary School , Rodney Rd, Newport, NP19 OAP

Anelir y gweithdai hyn at athrawon sydd erioed wedi gweithio gydag arlunwr neu sefydliad diwylliannol o’r blaen, neu athrawon sydd eisiau cyngor arbenigol ar wella eu prosesau presennol wrth weithio gydag arlunwyr.

Celfyddyd Gyflym yn yr Awyr Agored

21st Sep 2018 Pont Gludo / Gwesty Waterloo, Casnewydd NP20 2JG

Mae’r gweithdy hwn yn addas i athrawon, addysgwyr ac arlunwyr sy’n gweithio mewn ysgolion ac yn awyddus i archwilio syniadau newydd ar gyfer gweithgareddau celfyddydol yn yr awyr agored. I gynorthwyo mynychwyr gyda datblygiad yr iaith Gymraeg, addysgir geiriau allweddol ac ymadroddion mewn cyd-destun trwy gydol y diwrnod.

Tynnu Llun o Robot Gan Ddefnyddio Deunyddiau Electroneg Sgrap i Gefnogi’r Fframwaith Cynhwysedd Digidol

21st Sep 2018 Glan yr Afon, Casnewydd

Anelir y gweithdy hwn at athrawon, addysgwyr ac arlunwyr sy’n gweithio mewn ysgolion ac sydd â diddordeb cyflwyno gweithgareddau ar sail technolegau creadigol i addysgu elfennau o gynhwysedd digidol a rhifedd.

Bywyd Cyfrinachol Gwrthrychau

26th Sep 2018 Amgueddfa’r Fenni, Y Fenni

Yn dilyn llwyddiant gweithdai blaenorol a’n hadnodd Bywyd Cyfrinachol Gwrthrychau, darparwn gyfle i fwy o athrawon, addysgwyr ac arlunwyr sy’n gweithio mewn ysgolion gael hyfforddiant ar yr addysgeg greadigol hon, i’w defnyddio ar draws y cwricwlwm a thu allan i’r dosbarth yn ogystal â thu mewn i’r dosbarth.

Cyflwyniad i Animeiddio

27th Sep 2018 Memo Trecelyn, Trecelyn

Bydd y gweithdy hwn yn ddefnyddiol i addysgwyr nad oes ganddynt brofiad blaenorol o animeiddio.

Y Cwbl Sydd Angen i Chi Ei Wybod Yw Eich Bod yn Arlunydd Profiadol Sydd Eisoes yn Gweithio Mewn Ysgolion

16th Oct 2018 Sefydliad y Glowyr Coed Duon, Coed Duon NP12 1AA

Anelir y digwyddiad hwn at arlunwyr sydd â blynyddoedd o brofiad o weithio mewn ysgolion ac sydd wedi’u hen sefydlu yn eu hymarfer. Cynigia gyfle i rannu, datblygu a rhwydweithio gyda’ch cyfoedion.

Canfuwyd 10 Canlyniad