Cyfeirlyfr Artistiaid

Bwriedir i’r cyfeirlyfr helpu ysgolion i ddod o hyd i unigolion creadigol a sefydliadau diwylliannol yn rhanbarth De Ddwyrain Cymru.

Gellir chwilio am artistiaid a sefydliadau celfyddydau a threftadaeth yn ôl disgyblaeth. Mae’r cofnodion yn cynnwys manylion cyswllt, dolenni i wefannau, dolenni allanol i brosiectau diweddar/perthnasol, dolenni i brosiectau sydd wedi’u cynnwys yn arddangosfa Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru a geirdaon gan gleientiaid prosiectau yn y gorffennol.

Mae Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru yn argymell yn gryf bod ysgolion yn dilyn proses ddewis sy’n cynnwys drafftio briff prosiect, cynllun prosiect a chytundeb prosiect (gyda chostau, canlyniadau a chyfrifoldebau) cyn dechrau ar brosiect gydag artist neu sefydliad celfyddydau.

Cysylltwch â Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru os hoffech gyngor i ddatblygu eich prosiect celfyddydau mewn ysgol.

Os ydych chi’n artist neu’n addysgwr mewn sefydliad celfyddydau a’ch bod yn dymuno cael eich cynnwys yn y cyfeirlyfr, llenwch y ffurflen gofrestru.

Aiden Sheehan

Ardaloedd Cwmpaswyd:

 • Blaenau Gwent,
 • Caerffili,
 • Rhywle arall yn y DU,
 • Rhywle arall yng Nghymru,
 • Sir Fynwy,
 • Casnewydd,
 • Torfaen

Disgyblaethau:

 • Cymunedol,
 • Ysgrifennu Creadigol,
 • Lluniadu,
 • Gwerin / Traddodiadol,
 • Dylunio Graffeg,
 • Darlun,
 • Jazz,
 • Newyddiaduraeth,
 • Naratif,
 • Barddoniaeth,
 • Rhyddiaith,
 • Roc,
 • Ysgrifennu Sgriptiau,
 • Perfformiad wedi’i Sgriptio,
 • Ysgrifennu Caneuon

Ieithoedd a Siaradeir:

 • Saesneg

Burst Publishing Ltd

Ardaloedd Cwmpaswyd:

 • Caerffili,
 • Blaenau Gwent

Disgyblaethau:

 • Ysgrifennu Creadigol,
 • Naratif,
 • Barddoniaeth,
 • Rhyddiaith,
 • Ysgrifennu

Ieithoedd a Siaradeir:

 • Saesneg

Cardiff Metropolitan University

Ardaloedd Cwmpaswyd:

 • Rhywle arall yng Nghymru

Disgyblaethau:

 • Lluniadu,
 • Darlun,
 • Paentio,
 • Celfyddydau Gweledol

Ieithoedd a Siaradeir:

 • Saesneg

ColourField

Ardaloedd Cwmpaswyd:

 • Blaenau Gwent,
 • Caerffili,
 • Rhywle arall yn y DU,
 • Rhywle arall yng Nghymru,
 • Sir Fynwy,
 • Casnewydd,
 • Torfaen

Disgyblaethau:

 • Celfyddyd Cysyniadol,
 • Lluniadu,
 • Dylunio Ffasiwn,
 • Dylunio Graffeg,
 • Golygu Delweddau,
 • Gosodiad,
 • Paentio,
 • Celfyddyd perfformiad/tros amser/byw,
 • Ffotograffiaeth,
 • Ffotograffiaeth,
 • Printio,
 • Sector Preifat - unig fasnachwr,
 • Ymarfer ymgysylltu cymdeithasol,
 • Tecstilau,
 • Celfyddydau Gweledol,
 • Dylunio,
 • Celfyddyd Gymhwysol,
 • Digidol

Ieithoedd a Siaradeir:

 • Saesneg

Damian Harvey

Ardaloedd Cwmpaswyd:

 • Blaenau Gwent,
 • Caerffili,
 • Rhywle arall yn y DU,
 • Rhywle arall yng Nghymru,
 • Sir Fynwy,
 • Casnewydd,
 • Torfaen

Disgyblaethau:

 • Ysgrifennu Creadigol,
 • Naratif,
 • Barddoniaeth,
 • Rhyddiaith,
 • Ysgrifennu Sgriptiau,
 • Ysgrifennu

Ieithoedd a Siaradeir:

 • Saesneg

Dino Rovaretti

Ardaloedd Cwmpaswyd:

 • Caerffili,
 • Rhywle arall yn y DU,
 • Casnewydd,
 • Torfaen

Disgyblaethau:

 • Celfyddyd Cysyniadol,
 • Ysgrifennu Creadigol,
 • Theatr Ddyfeisiedig,
 • Drama,
 • Lluniadu,
 • Fforwm,
 • Byrfyfyr,
 • Gosodiad,
 • Meim,
 • Fideo Cerddoriaeth,
 • Naratif,
 • Celfyddyd perfformiad/tros amser/byw,
 • Theatr Gorfforol,
 • Barddoniaeth,
 • Rhyddiaith,
 • Pypedwaith,
 • Ysgrifennu Sgriptiau,
 • Perfformiad wedi’i Sgriptio,
 • Ymarfer ymgysylltu cymdeithasol,
 • Ysgrifennu Caneuon,
 • Celf Fideo,
 • Fideo/ffilm/animeiddiad — delwedd symudol,
 • Drama,
 • Gwneud Ffilmiau,
 • Ysgrifennu,
 • Celfyddydau Gweledol

Ieithoedd a Siaradeir:

 • Saesneg

Forget-Me-Not-Productions

Ardaloedd Cwmpaswyd:

 • Blaenau Gwent,
 • Sir Fynwy,
 • Caerffili,
 • Casnewydd,
 • Torfaen

Disgyblaethau:

 • Drama,
 • Theatr Ddyfeisiedig,
 • Fforwm,
 • Byrfyfyr,
 • Meim,
 • Theatr Gorfforol,
 • Pypedwaith,
 • Perfformiad wedi’i Sgriptio,
 • Cerddoriaeth,
 • Clasurol,
 • Cymunedol,
 • Trydanol,
 • Arbrofol/sonig,
 • Gwerin/Traddodiadol,
 • Jazz,
 • Pop,
 • Roc,
 • Celfyddyd perfformiad/tros amser/byw

Ieithoedd a Siaradeir:

 • Saesneg

Gina Roberts

Ardaloedd Cwmpaswyd:

 • Blaenau Gwent,
 • Sir Fynwy,
 • Caerffili,
 • Casnewydd,
 • Torfaen

Disgyblaethau:

 • Dawns,
 • Clasurol,
 • Cymunedol,
 • Cyfoes,
 • Gwerin / Traddodiadol,
 • Jazz,
 • Byd

Ieithoedd a Siaradeir:

 • Saesneg
Llwytho Mwy