ShowcaseAmyWadge02

Arddangos: Rhaglen Ysgrifennu Cerddoriaeth Amy Wadge

Disgrifiwch y prosiect

Sefydlwyd y rhaglen hon i gefnogi cyfoeth talent ysgrifennu caneuon yn Ysgol Lewis Pengam, ac fe'i rheolwyd gan y Pennaeth Cerdd Bethan Jenkins, sydd hefyd yn un o Bencampwyr Celf y rhwydwaith.

Beth oedd nodau’r prosiect?

Mae nodau pob un o’r prosiectau a gynhaliwyd gyda Amy Wadge wedi ymwneud â disgyblion yn ysgrifennu, recordio a chynhyrchu eu deunydd eu hunain ar gyfer ei ryddhau’n fasnachol.

Disgrifiwch broses y prosiect

Roedd y prosiect cyntaf yn ymwneud â grŵp o ddisgyblion chweched dosbarth, Young Vision, yn ysgrifennu, recordio a chynhyrchu EP i godi arian ar gyfer Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau. Yn dilyn llwyddiant y prosiect hwn sefydlodd Amy Ysgoloriaeth Ysgrifennu Cerddoriaeth yn ysgol Lewis Pengam a roddodd gyfle i rai o’r disgyblion a oedd yn rhan o’r prosiect gwreiddiol i weithio ochr yn ochr ag ysgrifenwyr caneuon eraill Mwy Abl a Thalentog (MAT). Gwnaeth y rhain hefyd ysgrifennu, recordio a chynhyrchu deunydd. Darlledwyd y cynnyrch hwn ar BBC Radio Wales ac mae wedi galluogi’r disgyblion hyn i gael llwybrau gyrfa ymarferol yn y diwydiant hwn. Rydym nawr yn y broses o gefnogi talent ifanc arall o ardal Caerffili ar yr ydym wedi arwain y Bwtcamps Ysgrifennu Caneuon Caerffili ar eu cyfer.

ShowcaseAmyWadge01

Beth oedd canlyniad y prosiect? 

Bu canlyniadau anhygoel i’r prosiect hwn, megis y cyn-ddisgybl Alex Stacey. Ar ôl gadael Ysgol Lewis Pengam cafodd Alex y cyfle i weithio gyda Greg Haver (cynhyrchydd i’r Manic Street Preachers) i greu ei EP ei hun. Dewiswyd hon gan y BBC fel deunydd ar gyfer ei raglen Artist yr Wythnos. O ganlyniad i’r llwyddiant hwn enillodd Alex gontract rheoli gyda Covert Management ochr yn ochr â chontract cyhoeddi gyda APG (sydd wedi’i leoli yn LA). Dyma gamp eithriadol i raglen a ddechreuwyd yn Ysgol Lewis Pengam.

Ochr yn ochr â’r llwyddiant hwn, mae cyn-ddisgyblion hefyd wedi cael eu dewis fel artistiaid ar Gynllun Forte. Mae pob awdurdod lleol yn dewis 2 act bob blwyddyn. Ers dechrau’r Cynllun Forte 2 flynedd yn ôl mae Ysgol Lewis Pengam wedi cynhyrchu 3/5 act o Fwrdeistref Sirol Caerffili; Alex Stacey, Ofelia a NiteRooms.

Mae perfformiadau eraill hefyd wedi cael eu darlledu ar BBC Radio Wales; mae’r rhain yn cynnwys LCR Band, Atterbury Jones, Frasier Banks, Stevan Lloyd, Bodhi a Castro UK.

Cynnwys Perthnasol

Artistiaid Perthnasol

Dangoswch fwy..