Andrea Carney Cups

Gweledigaeth ehangach o Dynnu Lluniau

Gweledigaeth ehangach o Dynnu Lluniau - Arddangosfa Agored

8fed – 28ain Mawrth 2018

Glan yr Afon, Kingsway, Casnewydd, NP20 1HG

Mae hwn yn gyfle gwych i athrawon a disgyblion gael eu hysbrydoli gan arddangosfa o artistiaid cyfoes o ranbarth De Cymru, gan gynnwys artistiaid sydd wedi arddangos yn rhyngwladol a ledled y DU.

Delwedd: Andrea Carney Least said soonest mended (2016)

 

Digwyddiad Gweld Preifat a Rhwydweithio

Dydd Mawrth 13eg Mawrth 2018 | 5:30pm – 7:30pm  (Mae hwn yn newid dyddiad o 5 Mawrth, oherwydd tywydd garw.)

I lansio'r arddangosfa, mae Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg De Ddwyrain Cymru yn cynnal golwg breifat yn Oriel Glan yr Afon. Cwrdd ag artistiaid arddangos, rhwydweithio ag athrawon eraill, a darganfod am gyllid a chyfleoedd eraill gan y Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg. Ymhlith y siaradwyr mae Hywel Pontin, Cyfarwyddwr Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange, a Victoria Jones, artist a chydlynydd y rhwydwaith.

Bydd lluniaeth ysgafn yn cael ei gyflwyno. Croeso i bawb.

I archebu eich lle AM DDIM ewch i.

 

Dosbarth Meistr Arlunio i Athrawon

Dydd Mawrth 13eg o Fawrth 10am i 3pm

Ymunwch â ni yng Nglan yr Afon am ddiwrnod o archwilio arlunio i gefnogi manyleb CBAC, a hwylusir gan yr artistiaid profiadol Bedwyr Williams, Anna Barratt a Geraint Ross Evans - gydag arholwr CBAC, Ivan Davies, a fydd yn gosod yr olygfa ar ddechrau'r dydd ac ateb cwestiynau am y fanyleb.

Mae ad-daliad ar gyfer cyflenwi o hyd at £100 ar gael i alluogi athrawon i fynychu. Mae cinio yn cael ei ddarparu.

I archebu eich lle AM DDIM ewch i.