Earth hour 2

Plymio mewn i Awr Ddaear 2018 gyda Celf ar y Blaen

Plymio mewn i Awr Ddaear 2018 gyda Celf ar y Blaen

Mae Celf ar y Blaen yn cynnal pedwar digwyddiad addas i'r teulu cyfan ar gyfer yr Awr Ddaear ar draws ardal Cymoedd De Ddwyrain Cymru eleni. Bydd y digwyddiadau'n cynnwys cyfuniad o weithgareddau crefft, dweud straeon a cherddoriaeth fyw wrth olau sêr a golau llusern - pob un gyda blas lleol.

Mae'r Awr Ddaear yn ymgyrch fyd-eang gan y WWF lle bydd miliynau o bobl yn troi eu goleuadau i ffwrdd i godi ymwybyddiaeth o newid yn yr hinsawdd. Cynhelir Awr Ddaear 2018 rhwng 8.30-9.30pm ddydd Sadwrn 24 Mawrth 2018.

Gyda Cymru yn dathlu blwyddyn y môr yn 2018, mae Celf ar y Blaen yn canolbwyntio gweithgareddau eleni ar effeithiau newid yn yr hinsawdd ar amgylchedd ein moroedd. Cynhelir pob un o'r digwyddiadau yn gynnar gyda'r nos a chânt eu cynllunio i annog teuluoedd i fynd â llusern ymaith i nodi'r Awr Ddaear yn eu cartrefi.

Earth hour

Yn ystod y digwyddiadau, sy'n rhad ac am ddim i'w mynychu, bydd teuluoedd yn cael cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau crefft fel gwneud llusernau a pheintio creigiau. Bydd adloniant gan storïwyr, yn cynnwys Straeon Rhyngweithiol Louby Lou yng Nghanolfan Treftadaeth Byd Blaenafon a Mike Church ym Llyfrgell Dowlais. Bydd y grŵp lleol Cymdeithas Drama a Cherdd Ieuenctid Abertyleri yn perfformio yn y Met, Abertyleri a chynhelir gorymdaith llusernau gydag angenfilod môr ym Mharc Penallta.

Lansir ffilm graffig symudol arbennig yn defnyddio celfwaith a grëwyd gan blant ysgol o bob rhan o'r ardal yn y digwyddiadau. Caiff y ffilm ei chreu yn ystod cyfres o sesiynau allgymorth lle bydd plant yn gweithio wrth ochr artist proffesiynol ac arbenigwyr ar yr amgylchedd i ddysgu am effeithiau cynnydd mewn tymheredd dŵr ar greaduriaid môr.

Cynhelir y digwyddiadau thema "Dan y Dŵr" hyn ddydd Sadwrn 24 Mawrth yn y mannau dilynol:

Y Met, Abertyleri
5 – 7pm

Llyfrgell Dowlais
5 - 7pm


Canolfan Treftadaeth Byd Blaenafon
5 .30 – 8pm

Parc Penallta
7 – 8.30pm

Mae mwy o wybodaeth ar y digwyddiadau hyn ar gael ar wefan a thudalen Facebook Celf ar y Blaen, a gwybodaeth bellach ar yr Awr Ddaear ar wefan WWF.

Dangoswch fwy..