Amazing Adventures 3

Arddangos: Anturiaethau Rhyfeddol

Disgrifiwch y prosiect

Rhoddodd thema B5/6 ‘Anturiaethau Rhyfeddol’ gyfle gwych i astudio celf o wahanol ddiwylliannau. Roedd y prosiect hwn yn ffordd ardderchog i gysylltu’r celfyddydau gweledol, dawns a drama.

Beth oedd nodau’r prosiect?

Roedd hi’n bwysig bod y plant yn datblygu dealltwriaeth am ddiwylliant ac ystyr Masgiau Affricanaidd, yn ogystal â chael hwyl yn creu rhai eu hunain.

Disgrifiwch broses y prosiect 

Yn gyntaf, er mwyn datblygu dealltwriaeth y plant o’r diwylliant ac ystyr Masgiau Affricanaidd, fe wnaethom wylio clip byr:

http://www.bbc.co.uk/learningzone/clips/african-masks/8249.html

Hefyd, gwyliodd y plant ddarn o gynhyrchiad y BBC 'Hidden treasures of Africa' sy’n canolbwyntio ar y diwylliant Dogon ac yn egluro sut mae’r ddawns masgiau yn newid yn yr unfed ganrif ar hugain. Defnyddiodd y plant eu ‘llyfrau nodiadau sylwi’ i gofnodi’r hyn a ddysgwyd ganddynt am sut y mae cerflunwaith, cerddoriaeth a drama i gyd yn cyfuno mewn celf Affricanaidd.

Nesaf, cafodd y pant wybodaeth weledol ac ysgrifenedig ynglŷn â masgiau Affricanaidd o wahanol ranbarthau gan ddefnyddio adnoddau o’r wefan:

http://www.artyfactory.com/africanmasks/masks/baule.htm

Gofynnwyd i’r plant ddarllen pob disgrifiad a’i gyfateb i’r masg priodol. Yna trafodwyd sut yr oedd y masgiau yn debyg/gwahanol. Wedi hyn aeth y plant ymlaen i ddefnyddio llinell, siâp, lliw a phatrwm i greu masgiau 2D a ysbrydolwyd gan Affrica.

Beth oedd canlyniad y prosiect? (200)

Fel bachyn ar gyfer gwneud. Roeddwn am i’r plant greu masg 3D ar gyfer cymeriad dychmygol. Felly dewisais yr animeiddiad byr “Ride of Passage”

http://www.literacyshed.com/the-other-cultures-shed.html

Ar ôl ei wylio gofynnwyd i'r plant i ddychmygu bod masg yn cael ei gyflwyno i Toki gan ei lwyth i ddathlu ei gyflawniad… Sut un fyddai’r masg? Yn y sesiynau dilynol bu'r plant yn canolbwyntio ar ddefnyddio siâp, lliw, patrwm a gwead i greu masg llwythol 3D i Toki.

Defnyddiodd y plant amrywiaeth o ddeunyddiau a thechnegau gan gynnwys papier-mache, paent, deunyddiau gludwaith e.e. papur lliw, ffabrig, raffia, llinyn, mwclis, rhuban ac ati.