Arddangosfa

Mae’r adran arddangosfa yn cynnwys prosiectau celfyddydau a gyflwynwyd mewn lleoliadau addysg. Gall athrawon, artistiaid a sefydliadau diwylliannol sydd wedi’u lleoli ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen gyflwyno prosiectau i’r arddangosfa. Gall aelodau gael hyd at bump prosiect yn yr arddangosfa ar y tro. Gellir cyfnewid prosiectau wrth i waith newydd gael ei ddatblygu.

I weld y canllawiau ynglŷn â sut i gyflwyno prosiect lawrlwythwch y PDF yma

Hidlo wrth

Blaenorol

1 / 5

Nesaf