Rhwydwaith Celfyddydau & Addysg: De Ddwyrain Cymru

Rhwydwaith o athrawon, artistiaid ac addysgwyr o sefydliadau diwylliannol sy’n gweithredu yn rhanbarth De Ddwyrain Cymru yn siroedd Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen yw Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Dwyrain Cymru.

Mae’r rhwydwaith yn:

  1. Trefnu rhaglen o ddatblygiad proffesiynol o safon uchel ar gyfer athrawon, artistiaid, sefydliadau celfyddydol a diwylliannol
  2. Creu cyfleoedd rhwydweithio ar gyfer athrawon, artistiaid a sefydliadau o blith y sectorau celfyddydol, creadigol, diwylliannol a threftadaeth - yn ddigidol ac wyneb yn wyneb
  3. Cysylltu ysgolion ag artistiaid a sefydliadau celfyddydau, creadigol, diwylliannol a threftadaeth - gan weithredu megis brocer
  4. Casglu gwybodaeth am y ‘cynnig’ celfyddydau rhanbarthol a rhoi cyhoeddusrwydd i enghreifftiau o arfer gorau
  5. Cynnal rhaglen Hyrwyddwyr Celfyddydau - tîm o fentoriaid celfyddydau sy’n gallu cefnogi athrawon sy’n datblygu prosiectau celfyddydau.

My class are fascinated by my jury service, so next week we're putting a famous fairy tale character on trial with… https://t.co/HNlvjMSjiZ
Arts & Education Aildrydarwyd
Year 5 are learning lots about the First World War. Thanks @FiringLine https://t.co/MCtOi6gd15
Arts & Education Aildrydarwyd
Afternoon Nursery - We are having a great time celebrating the royal wedding. We have enjoyed decorating biscuits a… https://t.co/z0VQfCaHG2
Arts & Education Aildrydarwyd
Dosbarth Elm make preparations for a Royal Wedding. https://t.co/jKEhbX2EFj
Arts & Education Aildrydarwyd