Rhwydwaith Celfyddydau & Addysg: De Ddwyrain Cymru

Rhwydwaith o athrawon, artistiaid ac addysgwyr o sefydliadau diwylliannol sy’n gweithredu yn rhanbarth De Ddwyrain Cymru yn siroedd Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen yw Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Dwyrain Cymru.

Mae’r rhwydwaith yn:

  1. Trefnu rhaglen o ddatblygiad proffesiynol o safon uchel ar gyfer athrawon, artistiaid, sefydliadau celfyddydol a diwylliannol
  2. Creu cyfleoedd rhwydweithio ar gyfer athrawon, artistiaid a sefydliadau o blith y sectorau celfyddydol, creadigol, diwylliannol a threftadaeth - yn ddigidol ac wyneb yn wyneb
  3. Cysylltu ysgolion ag artistiaid a sefydliadau celfyddydau, creadigol, diwylliannol a threftadaeth - gan weithredu megis brocer
  4. Casglu gwybodaeth am y ‘cynnig’ celfyddydau rhanbarthol a rhoi cyhoeddusrwydd i enghreifftiau o arfer gorau
  5. Cynnal rhaglen Hyrwyddwyr Celfyddydau - tîm o fentoriaid celfyddydau sy’n gallu cefnogi athrawon sy’n datblygu prosiectau celfyddydau.

Creud cerdd i ddathlu Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth @LlenCymru #2018 https://t.co/UFkNuNqIdc
Arts & Education Aildrydarwyd
🎨 Get your creative juices flowing and sample taster workshops in your area 💃 It's all part of this week's Get Cre… https://t.co/Boxrr2rlf3
Arts & Education Aildrydarwyd
Great to have @coleggwent in to see and discuss #valleysarchive at the gallery, discussion being led by our Exhibit… https://t.co/UzGw0f23IE
Arts & Education Aildrydarwyd
More masterpieces from last Saturday's #Totemic workshop with @petefowler. Thanks to all our young participants for… https://t.co/iaY9mF4bcv
Arts & Education Aildrydarwyd