Rhwydwaith Celfyddydau & Addysg: De Ddwyrain Cymru

Rhwydwaith o athrawon, artistiaid ac addysgwyr o sefydliadau diwylliannol sy’n gweithredu yn rhanbarth De Ddwyrain Cymru yn siroedd Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen yw Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Dwyrain Cymru.

Mae’r rhwydwaith yn:

  1. Trefnu rhaglen o ddatblygiad proffesiynol o safon uchel ar gyfer athrawon, artistiaid, sefydliadau celfyddydol a diwylliannol
  2. Creu cyfleoedd rhwydweithio ar gyfer athrawon, artistiaid a sefydliadau o blith y sectorau celfyddydol, creadigol, diwylliannol a threftadaeth – yn ddigidol ac wyneb yn wyneb
  3. Cysylltu ysgolion ag artistiaid a sefydliadau celfyddydau, creadigol, diwylliannol a threftadaeth – gan weithredu megis brocer
  4. Casglu gwybodaeth am y ‘cynnig’ celfyddydau rhanbarthol a rhoi cyhoeddusrwydd i enghreifftiau o arfer gorau
  5. Cynnal rhaglen Hyrwyddwyr Celfyddydau – tîm o fentoriaid celfyddydau sy’n gallu cefnogi athrawon sy’n datblygu prosiectau celfyddydau.

A'i Prifathrawiaeth yw eich cam nesaf yn eich gyrfa? Ydych chi eisiau bod yn Bennaeth ac yn chwilio'n frwd am eich swydd cyntaf? Mae'r fidio yma yn cynnwys yr holl wybodaeth angenrheidiol i benderfynu â ydych am ymgeisio i fod yn rhan o Raglen CPCP eleni. https://t.co/7K9HeN2v2r

Is Headship your next career step? Do you want to be a HT and seeking your first substantive post? This video will provide you with all the info you will need in terms of deciding whether or not you wish to apply to be part of the NPQH programme this year. https://t.co/OczE1AGoe9

Ysgolion yng Nghymru - beth allech chi ei wneud gyda grant @Celf_Cymru cydweithredu creadigol? Mwy o wybodaeth

https://t.co/oNRs1ZEso2

Dyddiad cau nesaf 24/09/18

Llongyfarchiadau i'r holl ddisgyblion sy'n casglu eu canlyniadau Safon Uwch a lefel UG heddiw - a diolch yn fawr iawn i'r holl #athrawon anhygoel a staff yr ysgol a wnaeth eich helpu i eu cyflawni. Dymuniadau gorau i'r dyfodol!