Rhwydwaith Celfyddydau & Addysg: De Ddwyrain Cymru

Rhwydwaith o athrawon, artistiaid ac addysgwyr o sefydliadau diwylliannol sy’n gweithredu yn rhanbarth De Ddwyrain Cymru yn siroedd Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen yw Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Dwyrain Cymru.

Mae’r rhwydwaith yn:

  1. Trefnu rhaglen o ddatblygiad proffesiynol o safon uchel ar gyfer athrawon, artistiaid, sefydliadau celfyddydol a diwylliannol
  2. Creu cyfleoedd rhwydweithio ar gyfer athrawon, artistiaid a sefydliadau o blith y sectorau celfyddydol, creadigol, diwylliannol a threftadaeth - yn ddigidol ac wyneb yn wyneb
  3. Cysylltu ysgolion ag artistiaid a sefydliadau celfyddydau, creadigol, diwylliannol a threftadaeth - gan weithredu megis brocer
  4. Casglu gwybodaeth am y ‘cynnig’ celfyddydau rhanbarthol a rhoi cyhoeddusrwydd i enghreifftiau o arfer gorau
  5. Cynnal rhaglen Hyrwyddwyr Celfyddydau - tîm o fentoriaid celfyddydau sy’n gallu cefnogi athrawon sy’n datblygu prosiectau celfyddydau.

This is Dylan, Elli, Holly and Jake. One day we hope they'll take their family scrap instrument show on the road. W… https://t.co/nyXM8cvfTk
Arts & Education Aildrydarwyd
Hands up who’s going to @MusicEdExpo? Our MD @sfhannan will be there both days (& leading the #chairdrumming on Day… https://t.co/YmebuCusEy
Arts & Education Aildrydarwyd
We love this qrocodile! #digitalcompetency #creativelearning https://t.co/CjQUIx79CB
#Teachers - do you know about the free #school sessions on offer at @CDFKidsLitFest this year: 23rd - 27th April?… https://t.co/MGJbDkVvOE