Rhwydwaith Celfyddydau & Addysg: De Ddwyrain Cymru

Rhwydwaith o athrawon, artistiaid ac addysgwyr o sefydliadau diwylliannol sy’n gweithredu yn rhanbarth De Ddwyrain Cymru yn siroedd Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen yw Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Dwyrain Cymru.

Mae’r rhwydwaith yn:

  1. Trefnu rhaglen o ddatblygiad proffesiynol o safon uchel ar gyfer athrawon, artistiaid, sefydliadau celfyddydol a diwylliannol
  2. Creu cyfleoedd rhwydweithio ar gyfer athrawon, artistiaid a sefydliadau o blith y sectorau celfyddydol, creadigol, diwylliannol a threftadaeth - yn ddigidol ac wyneb yn wyneb
  3. Cysylltu ysgolion ag artistiaid a sefydliadau celfyddydau, creadigol, diwylliannol a threftadaeth - gan weithredu megis brocer
  4. Casglu gwybodaeth am y ‘cynnig’ celfyddydau rhanbarthol a rhoi cyhoeddusrwydd i enghreifftiau o arfer gorau
  5. Cynnal rhaglen Hyrwyddwyr Celfyddydau - tîm o fentoriaid celfyddydau sy’n gallu cefnogi athrawon sy’n datblygu prosiectau celfyddydau.

@mprobertsonart More dragons @hayfestival with @CressidaCowell & Diolch Daniel Morden for chatting.… https://t.co/X9SgkXKkMg
Arts & Education Aildrydarwyd
Today we are @caldicotcastle in an immersive learning day with @waunfawrps facilitated by our Arts Champion Karin M… https://t.co/IbcqlkXpdc
*Rhowch RT a lledaenu'r gair* Archebwch eich lle am ddim ar ein digwyddiad 14eg Mehefin yn awr:… https://t.co/9At1D2Oq3W
*Please RT and spread the word* Places are going fast for our 14 June event. Book your free place now:… https://t.co/rshQKvj0xy