Rhwydwaith Celfyddydau & Addysg: De Ddwyrain Cymru

Rhwydwaith o athrawon, artistiaid ac addysgwyr o sefydliadau diwylliannol sy’n gweithredu yn rhanbarth De Ddwyrain Cymru yn siroedd Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen yw Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Dwyrain Cymru.

Mae’r rhwydwaith yn:

  1. Trefnu rhaglen o ddatblygiad proffesiynol o safon uchel ar gyfer athrawon, artistiaid, sefydliadau celfyddydol a diwylliannol
  2. Creu cyfleoedd rhwydweithio ar gyfer athrawon, artistiaid a sefydliadau o blith y sectorau celfyddydol, creadigol, diwylliannol a threftadaeth – yn ddigidol ac wyneb yn wyneb
  3. Cysylltu ysgolion ag artistiaid a sefydliadau celfyddydau, creadigol, diwylliannol a threftadaeth – gan weithredu megis brocer
  4. Casglu gwybodaeth am y ‘cynnig’ celfyddydau rhanbarthol a rhoi cyhoeddusrwydd i enghreifftiau o arfer gorau
  5. Cynnal rhaglen Hyrwyddwyr Celfyddydau – tîm o fentoriaid celfyddydau sy’n gallu cefnogi athrawon sy’n datblygu prosiectau celfyddydau.

#year2mps have had a swashbuckling afternoon walking the plank, palm tree coconut bowling and digging for treasure!

Following on from your @BBCWomansHour slot today, we have sent you @charlottechurch an email about the creative teaching and learning programmes currently happening in Wales

Interactive art project showcased https://t.co/cyOWKuWwQN

Great to see how artist & teacher training we have funded has been used in the classroom. This interactive art project has been written about in @southwalesargus https://t.co/cyOWKuWwQN
@arts_wales_ #creativelearning
#dysgucreadigol @celf_cymru