Rhwydwaith Celfyddydau & Addysg: De Ddwyrain Cymru

Rhwydwaith o athrawon, artistiaid ac addysgwyr o sefydliadau diwylliannol sy’n gweithredu yn rhanbarth De Ddwyrain Cymru yn siroedd Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen yw Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Dwyrain Cymru.

Mae’r rhwydwaith yn:

  1. Trefnu rhaglen o ddatblygiad proffesiynol o safon uchel ar gyfer athrawon, artistiaid, sefydliadau celfyddydol a diwylliannol
  2. Creu cyfleoedd rhwydweithio ar gyfer athrawon, artistiaid a sefydliadau o blith y sectorau celfyddydol, creadigol, diwylliannol a threftadaeth – yn ddigidol ac wyneb yn wyneb
  3. Cysylltu ysgolion ag artistiaid a sefydliadau celfyddydau, creadigol, diwylliannol a threftadaeth – gan weithredu megis brocer
  4. Casglu gwybodaeth am y ‘cynnig’ celfyddydau rhanbarthol a rhoi cyhoeddusrwydd i enghreifftiau o arfer gorau
  5. Cynnal rhaglen Hyrwyddwyr Celfyddydau – tîm o fentoriaid celfyddydau sy’n gallu cefnogi athrawon sy’n datblygu prosiectau celfyddydau.

Beautiful morning in the woods watching @IfordArts #Hansel&Gretel with 60 school children! Wonderful to see their faces! Congratulations on a lovely #gingerbread project! @lynsey_docherty @richardmbarnard

3

Building a boat for the Gingerbread man to sail across the river! #STEM

To spark imagination in children, education is vital, says actor @NicholasHoult

Watch to find out more.

Edrych i sefydlu clwb ffilm, neu'n chwilio am syniadau i ddatblygu un sydd eisoes yn bodoli? Darganfyddwch sut y gall @intofilm_cymru helpu a pha adnoddau y gallant ddarparu. Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma:
https://t.co/WytMkzu1K5
#DysguCreadigol